Badanie wytrzymałości na uderzenia IK + UL

Także badania wytrzymałości na uderzenia, mające na celu ustalenie stopnia ochrony przed obciążeniem mechanicznym (kod IK) oraz dostarczenie dowodu wytrzymałości na obciążenie mechaniczne (UL 746C), firma Spelsberg przeprowadza we własnym laboratorium badawczym.

Badanie wytrzymałości na uderzenia zgodne z DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Zgodnie z DIN EN 50102 (VDE 0470-100) „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)” stopień ochrony przed obciążeniami mechanicznymi, uzyskiwany dzięki obudowie, jest podawany za pomocą kodu IK. 
Badanie mające na celu ustalenie kodu IK przeprowadza się poprzez poddanie testowanego miejsca obudowy uderzeniu. Uderzenie jest symulowane za pomocą różnych odważników, które spadają na obudowę przez rurę spadową. Podczas badania nacisk kładzie się na kontrolę miejsc najbardziej narażonych na uderzenia.

Badanie wytrzymałości na uderzenia zgodne z UL 746C

W ramach przygotowania do badania pod kątem dostarczenia dowodu wytrzymałości na obciążenie mechaniczne zgodnego z UL 746C dane urządzenia, które są przeznaczone do montażu na zewnątrz budynków, przez trzy godziny należy schładzać w szafie chłodniczej do temperatury -35 (± 2°C), a następnie zgodnie z przeznaczeniem zamontować je na sztywnej ramie. Następnie schłodzona powierzchnia testowa poddawana jest pojedynczemu uderzeniu przez kulkę o średnicy 50,8 mm (2 cale) i o masie 0,535 kg (1,18 funta).
W następstwie procedury badania testowane urządzenie nie powinno wykazywać żadnych uszkodzeń, które zaszkodziłyby jego prawidłowemu użyciu. Poza tym przewidziany stopień ochrony również nie powinien ulec negatywnej zmianie.