Badanie klimatyczne

W celu zbadania wpływu działania temperatury i wilgotności powietrza na nasze produkty, testujemy je w kontrolowanych warunkach w komorze do badania klimatycznego. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że nasze obudowy mimo panujących warunków klimatycznych przez długi czas będą niezawodnie spełniać swoje funkcje.

Wiele materiałów z biegiem czasu traci na jakości, gdy są stosowane w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze lub w obszarach o ekstremalnych wahaniach klimatu. Może przez to dojść do przedostania się wilgoci do wnętrza obudowy lub powstania w niej skroplin, co zagraża sprawności działania komponentów elektronicznych.

Aby temu zapobiec, właśnie takie scenariusze odtwarzamy podczas testów w komorach do badań klimatycznych. Ta autentyczna symulacja różnorodnych warunków środowiskowych pomaga nam w ciągłym ulepszaniu jakości i długotrwałej sprawności naszych produktów oraz w szybkim zapoznawaniu się z właściwościami nowych materiałów.