Badania zgodne z normami VDE + UL we własnym laboratorium badawczym

Szybko i wydajnie

Z myślą o certyfikacji firma Spelsberg prowadzi własne laboratorium badawcze w siedzibie w Schalksmühle. Laboratorium wraz ze swoim sprzętem jest certyfikowane nie tylko przez VDE, lecz także przez UL, i umożliwia wykonywanie wszystkich niezbędnych badań na potrzeby międzynarodowego stosowania produktów seryjnych i rozwiązań specjalnych we własnej firmie. Ta możliwość jest szczególnie ważna przy rozwiązaniach indywidualnych, które są opracowywane wraz z klientami. W takich przypadkach ważne jest, by dopomóc zleceniodawcom w jak najszybszym doprowadzeniu ich produktów do rynkowej dojrzałości. Laboratorium badawcze jest wyposażone zgodne z najnowszym stanem techniki i stale jest udoskonalane. Organizacje UL oraz VDE co roku przeprowadzają kontrole w ramach programu Client Test Data Program, aby zapewnić stale wysoki poziom pracy.

Badania UL wykonywane przez firmę Spelsberg

Firma Spelsberg jest w stanie samodzielnie przeprowadzać w swoim zakładzie Schalksmühler badania UL (Underwriters Laboratories), a tym samym certyfikować obudowy dla klientów w USA i Kanadzie, a także dla wymagających klientów europejskich.

Badanie UL (wzgl. badanie CUL dla Kanady) to wymagające, uznawane na całym świecie badanie materiałowe, które określa jedną lub kilka właściwości danego produktu, danej usługi lub metody. Przeprowadza się je zgodnie z określoną metodą lub określonym wymogiem technicznym, na przykład komponenty sterowników przemysłowych bada się pod kątem ochrony przed wodą i wytrzymałości na uderzenia. Ze względu na swoje uznanie na rynkach północnoamerykańskich certyfikacja UL zyskuje coraz większe znaczenie również na rynku niemieckim. W przypadku certyfikacji produktów zgodnie z normami UL większość producentów jest zdana na badanie zewnętrzne przez niezależny organ, co dla procesów projektowania i produkcji może oznaczać znaczne opóźnienia.

Laboratorium oraz przyrządy kontrolne podlegają corocznemu audytowi systemu, który sprawdza przestrzeganie wymaganych warunków oraz sprawność urządzeń. Przestrzeganie wszystkich wytycznych badań jest zatem gwarantowane także na dłuższą metę.

Badanie i certyfikacja w firmie Spelsberg

Badania VDE wykonywane przez firmę Spelsberg

Znajomy znak VDE daje naszym klientom do zrozumienia, że jako odpowiedzialny producent, robimy wszystko w celu zapewnia bezpieczeństwa naszych produktów. Zgodnie z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie produktów dany produkt wolno wprowadzić do obrotu wyłącznie, „gdy jest skonstruowany w taki sposób, że jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie nie zagraża bezpieczeństwu ani zdrowiu użytkownika lub osób trzecich”. W rzeczywistości w Niemczech nie występuje obowiązek przeprowadzania badań produktów elektrycznych. Mimo to firmę Spelsberg, jako producenta produktów najwyższej jakości, interesuje wprowadzanie na rynek wyłącznie sprawdzonych i certyfikowanych produktów.

Nasze własne laboratorium badawcze, certyfikowane zgodnie z DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529 i UL , dostarcza następujące dowody zgodności naszych produktów z normą VDE:

  • dowód poprawności wykonania konstrukcji mechanicznej
  • dowód odporności na wnikanie obcych ciał stałych
  • dowód odporności na szkodliwe skutki wnikania wody
  • dowód wytrzymałości materiałów i części
  • dowód odporności na działanie wysokiej temperatury
  • dowód odporności tworzyw sztucznych na nadmierną temperaturę i ogień
  • dowód odporności elektrotechnicznej
  • dowód ochrony przeciwporażeniowej
  • dowód wytrzymałości napięciowej
  • dowód obecności odstępów izolacyjnych powierzchniowych i powietrznych poprzez wypełnienie masą zalewową

Badanie rozciągania pokrywy

Aby dostarczyć dowód braku możliwości usunięcia pokryw DIN EN 60670-1, przez minutę na środek pokrywy, prostopadle do powierzchni mocowania, wywierane są stopniowo wzrastające siły.

Podobnie należy dostarczyć dowód możliwości usunięcia pokryw DIN EN 60670-1. Podczas tej procedury na mechanizm usuwania dziesięciokrotnie wywierane są stopniowo wzrastające siły. Testowane urządzenie nie powinno w następstwie wykazywać żadnych uszkodzeń.