Badanie stopnia ochrony IP

W przypadku zastosowań elektrotechnicznych osprzęt znajdujący się w obudowie musi przez wiele lat niezawodnie działać w utrudnionych warunkach. 

Kody IP (International Protection Codes) określają stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotknięciem jej części niebezpiecznych, ciałami obcymi i wodą.

Stopień ochrony IP wykazujemy w naszym wewnętrznym laboratorium badawczym. Badania są przeprowadzane zgodnie z normami DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 i DIN EN 62208 (w zależności od typu).

Dzięki badaniu we własnym laboratorium możemy zaoszczędzić czas i koszty już w trakcie fazy opracowywania Twojego projektu.

Objaśnienie kodów IP

Pierwsza cyfra kodu IP opisuje ochronę zapewnianą przez obudowę przed dotknięciem jej części niebezpiecznych i wnikaniem obcych ciał stałych.

Druga cyfra charakterystyczna kodu IP określa ochronę przed wodą.

Komory badawcze firmy Spelsberg

Nasze komory badawcze są zgodne z najnowszym stanem techniki i spełniają normy dotyczące badań. Powtarzalność wyników badań jest zapewniana przez automatyczny zapis parametrów badań.