Modułowa budowa narzędzi

Ważnym czynnikiem warunkującym sukces szybkich i opłacalnych dopasowań obudów jest modułowa koncepcja narzędzi, na której opiera się produkcja firmy Spelsberg. 

Podczas gdy przy pierwszych lub małych seriach otwory się wierci wzgl. frezuje, to przy większych zleceniach części narzędzia do formowania wtryskowego obudowy można dopasować. Podobna zasada dotyczy dołączania niezbędnych punktów mocowania (wypustów). Przy pierwszych lub małych seriach zgrzewa się je ultradźwiękowo, a przy większych zleceniach dzięki modułowej konstrukcji narzędzi od razu formuje się je wtryskowo. 

Można więc szybko i przy niewielkich kosztach wykonać następujące elementy:

  • otwory przelotowe 
  • przetłoczenia
  • punkty mocowania
  • tłoczenia

Korzystając z modułowej koncepcji narzędzi, swoją obudowę indywidualną uzyskasz w cenie produktu standardowego.