Druk sitowy

W przypadku druku sitowego farba jest nanoszona przez drobną siatkę. We wszystkich miejscach, które mają zostać pominięte podczas nanoszenia farby, siatka ta jest zakryta szablonem nieprzepuszczającym farby. 

Metoda ta pozwala wykonywać nadruki nie tylko na płaskich, lecz także na wypukłych powierzchniach. Umożliwia głębokie, a tym samym trwałe naniesienie farby. Niemniej prędkość drukowania jest stosunkowo niska. 

Ponadto istnieją wyraźne ograniczenia w przypadku płynnych przejść między kolorami oraz obrazów fotorealistycznych. Ponieważ dla każdej farby drukarskiej potrzebne są oddzielna powłoka i sito drukarskie, przy niewielkich liczbach sztuk lub motywach wielobarwnych powstają duże koszty przestawienia produkcji. W takim przypadku lepszą alternatywą byłby druk cyfrowy.

Szczegóły:

  • maksymalny rozmiar nadruku 330 * 230 mm 
  • druk wielobarwny 
  • trwałość dzięki nanoszeniu grubej warstwy farby
  • nie nadaje się do wykonania przejść tonalnych i motywów fotorealistycznych