Spelsberg

niezawodność.pasja.zieleń.

Te słowa opisują nasz ideał, który wcielamy w życie na wszystkich płaszczyznach naszego działania. 

Z niezawodnych produktów, które dotrzymują tego, co obiecują, korzyści czerpie nie tylko klient końcowy. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego – od doradztwa i sporządzenia oferty poprzez dostawę po różnego rodzaju usługi – przyczyniają się do tego, że nasi partnerzy czują, że są u nas w dobrych rękach.

Zawsze mamy przy tym na uwadze: wykonawcę, aby mógł on szybko i łatwo montować nasze produkty, oraz handlowca, któremu ułatwiamy kwestię zamówień i magazynowania dzięki koncepcji modułowej i dołączonych akcesoriów. Poza tym firma Spelsberg trzyma w magazynie wszystkie produkty podstawowe i wysyła je w ciągu 24 godzin. Dzięki naszej wydajnej produkcji możemy uzupełnić nasze zapasy w ciągu jednego dnia. Także dotrzymywanie obiecanych terminów, kontrola zapewnionych właściwości we własnym laboratorium czy też błyskawiczne wzorcowanie wstępne w ciągu 48 godzin zapewniają planistom, handlowcom i wykonawcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Nasza misja – odciążenie Ciebie

Zwyczajnie ułatwiać naszym klientom codzienne życie – na tym od początku działalności polega nasza misja. Nie zważamy więc na kompetencje i granice między działami – każdy z naszych pracowników ponosi odpowiedzialność i angażuje się w osiągnięcie tego celu, aby na końcu wszystko pasowało i powstały równie szybkie, jak kreatywne rozwiązania.

Pasja na wszystkich płaszczyznach

W firmie Spelsberg pasję da się wyczuć na wszystkich płaszczyznach. Zaangażowany, ciekawy zespół z radością stawia czoła wyzwaniu rozwiązywania złożonych zagadnień. Przy niewielkich odległościach, płaskiej strukturze organizacyjnej i szybkim podejmowaniu decyzji główkowanie sprawia przyjemność i szybko prowadzi do sukcesu. Pracę zespołową stawiamy przy tym na pierwszym miejscu.

Większość pracowników firmy Spelsberg jest obecna w przedsiębiorstwie od wielu lat, dobrze zna swoich kolegów i może wyjaśniać wiele kwestii w sposób nieformalny. Skraca to czas wprowadzania na rynek nowych produktów firmy Spelsberg, a także przynosi szybkie rezultaty na najwyższym, profesjonalnym poziomie w przypadku zapytań indywidualnych.

Zwyczajne bycie dobrym jednak nas nie zadowala – nieustannie chcemy stać na czele i znajdywać nowe, innowacyjne rozwiązania. To zamiłowanie jest zaraźliwe. Sprawiać, by naszą pasję odczuwali również nasi klienci – na tym polega nasza wizja.

Pod każdym względem zieloni

Zieleń jest nie tylko kolorem naszego logo – w firmie Spelsberg zieleń symbolizuje także zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Od wielu lat rezygnujemy ze stosowania w naszych produktach substancji szkodliwych dla zdrowia, jako jeden z pierwszych producentów opracowaliśmy rozwiązania specjalnie na potrzeby zrównoważonej energii i podczas wszystkich procesów produkcyjnych zawsze mamy na uwadze wpływ na środowisko, co potwierdza certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001. Na sercu leży nam również dobro naszych pracowników. Dlatego wszystkie stanowiska pracy są wyposażone zgodnie z zasadami ergonomii i w tych miejscach, gdzie powstaje hałas, pył lub zanieczyszczenia, podejmujemy wszelkie środki zaradcze, żeby nie zagrażać zdrowiu pracowników firmy Spelsberg i sprawić, by prace wykonywane także w takich miejscach były jak najprzyjemniejsze.